លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់សម្រាប់ផ្ទះល្វែងដែលមានផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ


គោលបំណង៖

ផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ម្ចាស់សំណង់ និងការពារផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំណង់ និងសាធារណជន។


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៤៣៤២ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ


ស្តង់ដារសេវា៖

សម្រាប់ផ្ទះល្វែងដែលមានផ្ទៃក្រឡាកម្រាលសំណង់ លើសពី ៤០០ម៉ែត្រការ៉េ ដល់ ៥០០ម៉ែត្រការ៉េ
-    តម្លៃសេវាជាក់លាក់ក្រៅក្រុង : ៨៤០ ០០០ រៀល
-    តម្លៃសេវាជាក់លាក់ក្នុងក្រុង : ១ ២០០ ០០០ រៀល
-    រយៈពេលអតិបរមា : ២៥ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

ដើម្បីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់សម្រាប់ផ្ទះល្វែង អ្នកប្រើប្រាស់សេវាត្រូវយកភ្ជាប់នូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
- ច្បាប់ចម្លងវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ០៥ច្បាប់
- ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ០៥ច្បាប់
- សលាកបត្រដីឡូតិ៍ ០៥ច្បាប់
- កិច្ចសន្យាហ៊ុំព័ទ្ធការដ្ឋាន ០៥ច្បាប់
- កិច្ចសន្យាសាងសង់
- កិច្ចសន្យាសាងសង់ជាប់ជញ្ជាំងអឌ្ឍសិទ្ធិ (ករណីសាងសង់ជាប់ជញ្ញាំងអឌ្ឍសិទ្ធិអ្នកជិតខាង) ០៥ច្បាប់
- រូបថតបង្ហាញទីតាំង ០១ច្បាប់
- កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមជាងសាងសង់
- ច្បាប់ចម្លងលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ០៥ច្បាប់

ទាញយកទម្រង់បែបបទស្នើសុំ ទាញយកទម្រង់បែបបទស្នើសុំ


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់សម្រាប់ផ្ទះលែង មានចំនួន ១៦ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម ៖
១. អតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវានៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
២. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យពីមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាន
៣. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅបេឡាករ
៤. អតិថិជនអញ្ជើញទៅបងប្រាក់ថ្លៃសេវានៅបេឡាករ
៥. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវា
៦. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅប្រធានការិយាល័យ
៧. ប្រធានការិយាល័យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលនៅផ្នែកជួរក្រោយ
៨. មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្នើសុំដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
៩. មន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួច
១០. បញ្ជូនរបាយការណ៍មកប្រធានការិយាល័យ
១១. ប្រធានការិយាល័យដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលរងដើម្បីពិនិត្យបន្ត
១២. បន្តដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសំរេចចុងក្រោយ
១៣. មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើការចុះលេខ
១៤. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រធានការិយាល័យបន្ទាប់ពីចុះលេខរួច
១៥. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តទៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
១៦. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាលទ្ធផលជូនអតិថិជន។

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ហែម ដារិទ្ធិ អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៩២៧ ៧៧៧
-    លោក ប៊ុន សេង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៦៧ ១៣៧,
អីុម៉ែល owso.psc99@gmail.com
-    លោក ងួន ប៊ុនណា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរសព្ទលេខ ០៩២ ៩៦០ ០១៣
-    លោក ទួន ស៊ីសាវ៉ុន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៥២ ៦៤៨

ខណ្ឌដង្កោ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវ២១៧ ភូមិថ្មី សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក នុត ពុធដារ៉ា អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧០០ ៦៦៦
-    លោក ហ៊ីម ម៉ានីឡា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៨ ៩៦៩ ៦៩៦,
អីុម៉ែល manilashadow@gmail.com
-    លោកស្រី ហ៊ួ សុផានី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៤៧៤ ៨៥៨,
អីុម៉ែល darunla@gmail.com
-    លោក សូ សាមីឌី ន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២២០ ៨៧៦,
អីុម៉ែល psakhouch@gmail.com

ខណ្ឌសែនសុខ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ No.262 ផ្លូវហាណូយ ភូមិរោងចក្រ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ប៉ឹល កុសល អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៤៩ ៦៦៦
-    លោក ទី អីុយ៉ូរ៉ាមុន្នី ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៤៨៤ ៧៨៩
-    លោក សូ រ៉ុម អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦៦០ ៨៩៦,
អីុម៉ែល zerp123456@gmail.com
-    លោកស្រី អ៊ូ សុខា ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ២៨៨ ២៩២,
អីុម៉ែល sokha.ou1965@gmail.com

ខណ្ឌមានជ័យ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ដីឡូត៍អត់លេខ ភូមិព្រែកតាឡុង២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ពេជ្រ កែវមុនី អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៣៣០ ០៣៦
-    លោក សុត សុវណ្ណ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦៨១ ៦១៦,
អីុម៉ែល sothsovann8@gmail.com
-    កញ្ញា ប៊ុត ពិសី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨១៧ ៨៥៦
-    លោកស្រី តុប ស៊ីវហ៊ុន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៦៥៤ ១១៦

ខណ្ឌដូនពេញ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ អគារលេខ១៥២ ផ្លូវ១១៨ សង្កាត់ផ្សាចាស់ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក សុខ ពេញវុធ អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ
-    លោក ស៊ាម ម៉េងអ៊ុង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ០១២ ៩៤១ ៣៤៣,
អីុម៉ែល mengoun2000@gmail.com
-    លោកស្រី នូ ថាវរី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៦៣ ៣០៥
-    លោកស្រី ឌី សត្យា ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៨៥ ៨៣៩

ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិគ្រួស សង្កាត់សំរោង ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក សុខ សម្បត្តិ អភិបាលខណ្ឌ
-    លោក ឈាន សុវិទ្យា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ០៧៧ ៩០២ ២៩០,
អីុម៉ែល sovithveachhean@gmail.com
-    លោក ឈឹម រក្សា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៩ ២២៤ ២២៥
-    លោក សួង កែវវុឌ្ឍី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៩១២ ០៤៧

ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ៦ ភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ព្រែកលាប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ឃ្លាំង ហួត អភិបាលខណ្ឌ ០៨៧ ៨៧៧ ៧៧៧
-    លោក ម៉ុក មករា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៩៤ ៦៤៧,
អីុម៉ែល arinmakara@gmail.com
-    លោក សួង បូរិន អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៥៥៥ ៣៦៣,
អីុម៉ែល borinsoung@gmail.com
-    លោក ឃុន សាន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៧២ ៤៣០

ខណ្ឌច្បារអំពៅ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិគ្រឹះលេខ៣ ផ្លូវលេខ៦៣១ ភូមិព្រែក សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ១ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក អ៊ាង ស៊ីផាន អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៣៣៦ ៦០៦
-    លោក យី ធីរ៉ាត់ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ០១២ ៩៣០ ៦០៧,
អីុម៉ែល yitghirath@gmail.com
-    លោកស្រី ខៀវ សុភាវី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៦៥ ០៥៦
-    លោកស្រី ប៊ឹ ណៃ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៥៨០ ០៨៨

ខណ្ឌទួលគោក ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ដីឡូតិ៍ ១៨៦ ផ្លូវ១៨២ ភូមិ៤ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ឯក ឃុនដឿន អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ០១២ ៤៥៦ ៦៧៨
-    លោក ឌី សុវណ្ណរតនៈ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៨៩០ ៨៦៣,
អីុម៉ែល toulkor5@gmail.com
-    លោកស្រី ស្តើង វណ្ណថាវី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៤៩ ១២៧
-    លោក ម៉ែន គឹមងន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៩៦ ១៣៣

ខណ្ឌ៧មករា ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ដីឡូតិ៍ លេខ៤៩ ផ្លូវបេតុងកែងផ្លូវ១៦៩ ភូមិ១២ សង្កាត់វាលវង្ស ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក លីម សុភា អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ០១២ ៥០៦ ៣៣៣
-    លោក មុំ លឹមហួរ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៧៤៧ ៤៣២,
អីុម៉ែល khandary-sak@yahoo.com
-    លោក សម សត្ថា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៧៣៤ ៤៤៨
-    លោក គី យូធន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣៥ ១៥៣

ខណ្ឌចំការមន ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ ១៦៨ ផ្លូវម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ព្រុំ សំខាន់ អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៧៣ ៧៩៨
-    លោក ហេង ច័ន្ទដារ៉ា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៨៤៨ ២២២,
អីុម៉ែល hengchandara15@gmail.com
-    លោក ប៉ែន សុភា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៨០ ៧៧៨
-    លោក យឹម សុវណ្ណា ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៦៨ ៩៣២

ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិបឹងឈូក សង្កាត់គីឡូលេខ៦ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
•    លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ជា ពិសី អភិបាលខណ្ឌ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦២៦ ០៦៤
-    លោក សុខ វិច្ឆិកា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ២៤០ ១៦២
-    លោក នេត តោន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៤៨៩ ៥៨៥

ក្រុងសៀមរាប ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិកសិកម្ម សង្កាត់ស្រង៉ែ ក្រុងសៀមរាប
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក សូ ប្លាតុង អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២/០១៧ ៧៧៧ ៥៧០
-    លោក និល លីហួរ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧១៨ ១៦៦,
អីុម៉ែល nillihour-srcity@gmail.com
-    លោក ឡេ រ៉ុន អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៨៥២ ៤៨៥
-    លោក ពេជ្រ សាម៉ន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៨៦ ១៨៩

ក្រុងបាត់ដំបង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ៣ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក សៀងឯម វូនស្ហី អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៣០៨ ៨៦៦, អីុម៉ែល wounzy2011@gmail.com
-    លោក នី សុផាន់ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៥៥១ ៦១៦,
អីុម៉ែល suphannny@gmail.com
-    លោក ឯម វរិទ្ធ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៥៣ ៤១៨

ក្រុងស្ទឹងសែន ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិកំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ម៉ាក់ ប៊ុនហុង អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦៣៧ ៤៣៧
-    លោក ហ៊ាវ ប៊ុនហេង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦០២ ៣៥៦,
អីុម៉ែល heavbunheng@gmail.com
-    លោក គឹម សុផល អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ៧៥៨ ៣១៥
-    លោកស្រី ឌុក ផលរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៩៤៨ ៥៨៥

ក្រុងសួង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិពោធិ៍កិល សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ (ស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាក្រុងត្បូងឃ្មុំ)
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ជា ណារ៉ុន អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦០៣ ០០៧
-    លោក ផាន់ ពិសាល ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ២២១ ១៨៧
-    លោក ខា ខេមរ័ត្ន អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៤ ៩៩៩ ៦៩៦,
អីុម៉ែល khakhemsoth@gmail.com
-    លោក អ៊ុន រ៉ាមី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៨ ៧ ២៩៧ ១៧១

ក្រុងប៉ោយប៉ែត ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិផ្សារកណ្តាល សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ង៉ោ ម៉េងជ្រួន អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៧៨៣ ៧៧៧
-    លោក មាស សំណាង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៣០៦ ៦០០,
អីុម៉ែល samnang.meas@gmail.com
-    លោក គួន ឃាង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៨ ២៣១ ២៣២

ក្រុងព្រះសីហនុ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវមិត្តភាព ភូមិ៥ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ (ក្នុងបរិវេណសាលាក្រុងព្រះសីហនុ)
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក អីុ សុខឡេង អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៤៨៤ ៧៧៥
-    លោក ហូយ ណារិទ្ធ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨១ ៤៤៤ ០០៧,
អីុម៉ែល hoynarith@gmail.com
-    ក/ល.ស ទេព សាវី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៥០០ ៨៩៧,
អីុម៉ែល tep-savy@yahoo.com
-    លោក ឈីវ រៀង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៦០ ០២៧

ស្រុកពាមរក៍ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិពាមកោះ ឃុំពាមរក៍ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោកស្រី សៀង ទៀង អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៨ ៩៩៩ ៧៩៧៨
-    លោក យិន សារ៉េត ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៤៩៩ ៤៣៨,
អីុម៉ែល yinsareth@yahoo.com
-    លោក ជីម ផល្លី ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧០ ៦៤១ ៩២៥
-    លោក ឈុំ ឈួន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៦០៣ ២៨៧

ក្រុងតាខ្មៅ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ២០៦ ភូមិដើមមៀន សង្កាត់ដើមមៀន ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
•    លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក នូ សុវណ្ណារ៉ា អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៧៨៨ ៧១១
-    កញ្ញា នូ សេរីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៣១ ៩៤២,
អីុម៉ែល ksluckytranslationg@gmail.com
-    លោក រុយ ឈុនលី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៨១៨ ១០៤

ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិស្ទឹងវែង សង្កាត់ខេមរភូមិន្ទ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
•    លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ធូ វិបុល អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៥០៩ ៧៧៧៧
-    លោក សាក់ រ៉ាវី ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៥ ៥១៥ ៦៤៦,
អីុម៉ែល ravykk@gmail.com
-    លោកស្រី លួន សុផល ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៧ ៥៣៣ ៣៣៦

ក្រុងបាវិត ៖

•    សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក សេង សីលា អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ០១៧ ៦២៦ ២៥៦
-    លោកស្រី ជូ ខេមរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៧ ៧៧០ ០៩០,
អីុម៉ែល choukhemrath@gmail.com
-    លោក ប៉ែន វណ្ណៈ អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ២ ៥០៣ ០៩៩
អីុម៉ែល vannakowso@gmail.com
-    លោក ម៉ៅ សម្បត្តិ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៦ ៩ ៤៤៤ ០៣៦,
អីុម៉ែល samoumsok@gmail.com

ក្រុងពោធិសាត់ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិម្កាក់ សង្កាត់រលៀប ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ (ក្នុងបរិវេណសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់)
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ចាប នាង អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៥៩ ១២៦
-    លោក ប៊ុន បញ្ញារិទ្ធ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៦២៩ ៩៩៥,
អីុម៉ែល bunpanharith@yahoo.com
-    លោក ចេង ផល្លា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៣៤ ៥៣៩,
អីុម៉ែល phalla.cheng@yahoo.com
-    លោក សំ អាត ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩១៤ ៣៥០

ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិស្រែព្រីង សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ហៃ មនោរម្យ អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ០១១ ៥៦៧ ៨២៦
-    លោក មុំ សំអឿន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩១៦ ៣៥៨
-    លោកស្រី វ៉ន នី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៦៨៣ ៨៣៤
-    លោក តែម សំអាត ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ៤៦១ ០២៦,
អីុម៉ែល tem.samath@gmail.com

ក្រុងបានលុង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់មនោរម្យ ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគីរី
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ងិន ណែល អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៥៨ ៧២១
-    លោកស្រី យ៉ែម សុខជា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៩៣១ ៨៤៩
០៨៨ ៨៨៩ ១៨៦ ៨, អីុម៉ែល sokchea.yem@gmail.com
-    លោកស្រី សន សុគន្ធា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៥៦៨ ៨៤១
-    លោកស្រី កេត ពិសី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៥១ ៥៦៧

ក្រុងសែនមនោរម្យ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិដើមស្រល់ សង្កាត់មនោរម្យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ឡុង វិបុល អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៤៤ ៦៤៧, អីុម៉ែល longviboll12@gmail.com
-    លោកស្រី អំ ស៊ីណេត ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៥៤២ ៩៣៧,
អីុម៉ែល amsineth14@gmail.com
-    លោកស្រី ឡុក សុភាព អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩០៦ ៩៦៦
-    លោកស្រី នាង យ៉ន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២២៥ ៧១៧

ក្រុងព្រះវិហារ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៦២ ភូមិភារកិច្ច សង្កាត់ប៉ាវហាល ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ឯ សារ៉ូ អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៤៤៤ ៨៣៨
-    លោកស្រី ផែន សុភាព ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៥ ៥៨០ ០០៦,
អីុម៉ែល sopheapphen@gmail.com
-    កញ្ញា យ៉េន ស៊ីនួន អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ២ ១០៨ ៤៤៦
-    លោកស្រី យិន ស៊ីភន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៦ ៦៨៣ ៧៨៥,
អីុម៉ែល dopvh13@gmail.com

ក្រុងស្ទឹងត្រែង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ៦១ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង (ខាងកើតសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែង)
•    លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ប៊ុន ណាវី អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៨៧៧ ៨៥៥
-    លោកស្រី អ៊ុន ស្រីភោស ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦០៤ ៨៥២
-    លោក អ៊ុំ សំអូន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៦៤ ៤៩៦

ក្រុងច្បារមន ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ១០៥ ភូមិត្រស់ សង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ប៉ោក សេដ្ឋា អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៦១០ ១៧១
-    លោកស្រី មុត សុត្រា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៥៧៧ ១៤៣,
អីុម៉ែល muthaothra@yahoo.com
-    លោក ជា សារុំ ០១២ ៧៥៣ ៧៩៨ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ

ក្រុងកំពត ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ៧២៩ ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
•    លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក នាក់ សុវណ្ណារី អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨២០ ៤៤៦
-    លោក ហេង ប៊ុនហុង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៩៤ ១៨៤
-    លោក ប៉ែន ស៊ាង អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៤០៤ ៦៥៦
-    លោក នួន សុផុន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ០៩៧ ៨ ៩៥៧ ៦៧៦

ក្រុងដូនកែវ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវលេខ១៣ ភូមិឡូរី សង្កាត់រការក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក មូល វិចិត្រ អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៨១ ៥២២ ៨៤៩
-    លោក ស្រី ដា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧០ ៨០៩ ០៥៨,
អីុម៉ែល tak.sryda@gmail.com
-    លោក ទេស ប៊ុណ្ណា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧១ ៦ ៩៨៣ ៣៣៣
-    លោក ស៊ិន សឿង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ០១៦ ៩៥៨ ៦៤៩,
អីុម៉ែល sinsoeung@gmail.com

ក្រុងសំរោង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវ៦៨ ភូមិបុរីរដ្ឋបាល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក អ៊ុន សុភ័ក្រ អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៧១ ៨៤៥ ៨៨៨៨, អីុម៉ែល un_sopheak@yahoo.com
-    លោក យ៉េត ចំណង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៧៤០ ០៩២,
អីុម៉ែល yetcham0155@yahoo.com
-    លោក ខុង ច័ន្ទសោភា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩០០ ៥០១,
អីុម៉ែល khongchannsophea@gmail.com
-    លោក ហម ភូមិរិន្ទ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ០៩៧ ៧ ៩៩៧ ៩៩០

ក្រុងកែប ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ផ្លូវលេខ៣៣ ភូមិកែប សង្កាត់កែប ក្រុងកែប ខេត្តកែប
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោកស្រី ទិត សុខា អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៨ ០៩០ ៦៨៨
-    លោកស្រី មុំ ចាន់ដាវី ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៣៣៦ ៤៧១ ៩
-    លោក នី ម៉ាត់លី អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៧ ១៥១ ៥៣៦,
អីុម៉ែល nymathly01@gmail.com
-    លោកស្រី សឹង លីណា ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ២ ៥៩៦ ៥៣៣,
អីុម៉ែល inhun_kep@hctmail.com

ក្រុងប៉ៃលិន ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិអូរតាពុកក្រោម សង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ស៊ុន យី អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ៦០០ ៧៣៣
-    លោក អ៊ុល សំណាង ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៥២៨ ៥១៧ ៧
អីុម៉ែល ulsamnng@gmail.com
-    លោកស្រី អេត លីណា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៩០០ ២៨៧
-    លោក អឿ សារឿន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ០៩៧ ៦ ០៩៥ ៤៥៤

ស្រុកបវេល ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិទំនប់ទឹក ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក វិន ហួត អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០៧០ ៥១២ ២៩៩
-    លោក សឹង សារ៉ាវ័ន្ត ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៥៤៤ ៤៧០,
អីុម៉ែល sara.voern@yahoo.com
-    លោក ក្លាំង ស៊ុក ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ០៩៧ ៥ ៧៩០ ២៧១,
អីុម៉ែល khaingsouk@gmail.com

ក្រុងព្រៃវែង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិឡូត៍៨ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក លាត ភិរុណ អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៣១ ៤ ៤៤៤ ៨៤២, អីុម៉ែល leat.phirun@gmail.com
-    លោកស្រី សារៈ រតនា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៩៧៣ ៤៨១ ១
អីុម៉ែល rotanasreymom28@gmail.com
-    លោក សុខ វល័ក្ខ អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៧ ៤៤៨ ៧៤៤
អីុម៉ែល chanrasmey206@gmail.com
-    លោក ស៊ិន ឆុន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៣៩ ១២៥

ក្រុងស្វាយរៀង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក យូ ប៊ុននី អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៧ ៦៨៦ ២២២, svayreingkrong@yahoo.com
-    លោកស្រី ជួន ម៉ាលីស ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៨ ៤៩៤ ៥២៥ ២,
អីុម៉ែល malischoun@gmail.com
-    លោកស្រី ជ័យ វាសនា អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៨ ៧៧១ ០៧៧
-    លោក គិម ហេង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៩ ៥១២ ៨០៦

ក្រុងកំពង់ចាម ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវព្រះកិតុមាលា សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ចាន់ ផល្លី អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៧២ ៧០៤
-    កញ្ញា ផុន ចាន់សុថា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២/០១៦ ៨៦១ ៩៩៧
-    លោក ហេង ប៊ុនហ៊ួង អនុប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ០៩៧ ៧ ៦៣៤ ១២០,
អីុម៉ែល unsreyhpos03@gmail.com
-    លោក ជាម វ៉ាន់សាក់ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៣០៦ ៨០៣

ក្រុងក្រចេះ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិស្រែស្តៅ សង្កាត់អូរឫស្សី ក្រុងក្រចេះ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក យិន វណ្ណៈ អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៧១៧ ៦១៧
-    លោក លី វុត្ថា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ៨៣៤ ៤៤៤ ៨
-    លោក ជូ ស៊ុនហៃ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣២ ៣៩៤

ក្រុងសិរីសោភ័ណ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥៦A ភូមិខ្លាកូនចាស់ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ចាន់ ថេន អភិបាលក្រុង ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៩ ៦២៦ ២០០, អីុម៉ែល thengchann.ssp@gmail.com
-    លោក ចាន់ ភីរ៉េត ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៨៥៣ ៣៦៣
ម៉ែល chanpjyreth98@gmail.com
-    លោក រឹង សំអង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៣១ ១១៥

ស្រុកមោងឬស្សី ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥៦A ភូមិខ្លាកូនចាស់ សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ពេជ្យ ម៉ាឡៃ អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣៧ ១៥១
-    លោក ហ៊ាង សុផារី ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ៩៥០ ៤៤៥
-    លោក ស៊ន ស៊ីន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៦១០ ៩៥៨

ស្រុកព្រៃនប់ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិរមាស ឃុំវាលរេញ ស្រុកវាលរេញ ខេត្តព្រះសីហនុ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក សរ កក្កដា អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៥៥ ៥៥២
-    លោក ហែម បូរិន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៩៧២ ៣៨៦
-    លោក ហ៊ុត ហូញ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៥២៤ ០៤៤

ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិក្នុង ឃុំព្រែកតាម៉ាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ប៊ុន ផេង អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦១១ ១៦០
-    លោកស្រី ហេង ចិន្តា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧០៧ ៣៧០
-    លោក ទៀង សិរី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៥៧ ៥១៤

ស្រុកឧដុង្គ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥១ ភូមិបាត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ងូន វាសនា អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១៦ ២៥៦ ៦៦៦
-    លោក អូន គីមស្រ៊ីម ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៣៣៧ ៥៤៣
-    លោក សុន សារិន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៥៧ ៥១៤

ស្រុកជីក្រែង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិកំពង់ក្តី ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ពៅ ប៊ុនធឿន អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦២៤ ៨៧១
-    លោក ណែម គីមណូយ ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៣០០ ០២៦
-    លោក សាន្ត ដារ៉ា ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៥ ៨៨៨ ០០៦

ស្រុកពួក ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ចុះពីផ្លូវជាតិលេខ៦ប្រហែល១០០ម ភូមិពួកថ្មី ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ម៉ៅ វិសុទ្ធ អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨២១ ៨៣៣
-    លោក យ៉ៃ មុន្នីរ័ត្ន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៦៣ ៧៨៣
-    លោក មុយ វុទ្ធី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៨៦៣ ០៣៧

ស្រុកសង្កែ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិអន្លង់វិល ឃុំអន្លង់វិល ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ឡុំ សោម អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៥៥៤ ៤៨៧
-    លោក កែវ ស៊ីវត្ថា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣៧ ១៥១
-    លោកស្រី ឃឿ មុនី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៩៨២ ១៨៥

ស្រុកជើងព្រៃ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៦A ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិព្វ (ជាប់រង្វល់មូលបែកជាបីភ្នំពេញ កំពង់ចាម និងកំពង់ធំ)
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក អូត ឈាងលី អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦៦៧ ២៥១
-    លោក ឡុង សុភី ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ៩៥០ ៤៤៥
-    លោក ជាប មេង ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៥៥៦ ៨៦២

ស្រុកស្វាយអន្ទរ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ ១១A ភូមិពោធិ៍ចិន្តាំ ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ប៉ិច សុង អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៧៦ ៩៦៩
-    លោក ហ៊ុំ សុផលប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៧៤២ ១៩២
-    លោក ព្រំ សៅ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៦៩៧ ៥២៩

ស្រុកស្អាង ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ២១A ភូមិព្រែករុនក្រោម ឃុំព្រែកគយ ស្រុកកស្អាង ខេត្តកណ្តាល
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក ញឹម វណ្ណឌិន អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣៥ ៨០៧
-    លោក ហ៊ុល ប៊ុនធឿន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៦៩ ៦៧៣ ៨៤៧
-    លោក ប៉ាំង ផាន់នី ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៦៣០ ៦៤០

ស្រុកត្រាំកក់ ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម (ជិតផ្សាអង្គតាសោម)
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក កៅ វគ្គសែល អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៩៣៧ ១៥១
-    លោក ស៊ីម វាសនា ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៨៩ ២០២ ០៩៩
-    លោក អោម ស៊ន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៧ ២៣៧ ៧៧០៩

ស្រុកថ្មគោល ៖

•    អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង
•    លេខទូរស័ព្ទ និងអីុម៉ែលសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ៖
-    លោក គិម វណ្ណៈ អភិបាលស្រុក ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៧៣៥ ៥៤៥
-    លោក យុត ប៊ុនឈឿន ប្រធានការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៦ ៦៦៦ ៤៦៥៦
-    លោកស្រី ទិត ហាន ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៩៤៧ ៥៣៨


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់