ពិនិត្យខ្លឹមសារ-រូបភាព និងផ្តល់ទិដ្ឋាការស្នាដៃភាពយន្តភាពយន្តបរទេស ស្នាដៃភាពយន្តភាពយន្តបញ្ចូលពាក្យសន្ទនាជាភាសាខ្មែរ (ចម្រៀងខារ៉ាអូខេគ្រប់ទម្រង់)


គោលបំណង៖

គ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មស្នាដៃភាពយន្តបរទេស ធានាបាននូវការគោរពសីលធម៌ វប្បធម៌ ប្រពៃណីជាតិ ទប់ស្កាត់រាល់វប្បធម៌បរទេសអវិជ្ជមាន


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

•    អនុក្រឹត្យលេខ២៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មភាពយន្ត
•    ប្រកាសលេខ៩៦ ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយភាពយន្តដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ


ស្តង់ដារសេវា៖

-ចម្រៀងខារ៉ាអូខេគ្រប់ទម្រង់ រយៈពេលផ្តល់សេវា ០៣ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
-កម្រៃសេវា ១០០,០០០រៀល
ប្រកាសរួមលេខ ៦៥៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

-ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការស្នាដៃភាពយន្ត ចំនួន ០១ច្បាប់    
-លិខិតបញ្ជាក់សុពលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/សមាគម/អង្គការ ចំនួន ០១ច្បាប់
-លិខិតទទួលចុះបញ្ជីនាំចូលស្នាដៃភាពយន្ត ចំនួន ០១ច្បាប់
- បង្កាន់ដៃពន្ធនាំចូល”ច្បាប់ដើម” ចំនួន ០១ច្បាប់
- ផលិតផលស្នាដៃភាពយន្តដែលត្រូវស្នើសុំទិដ្ឋាការ ចំនួន ០១ច្បាប់

ទាញយកទម្រង់បែបបទស្នើសុំ


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានិងចំនួន ៩ដំណាក់កាល៖
១-អ្នកស្នើសុំបំពេញពាក្យសុំរួមនឹងឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ ដាក់មកការិយាល័យរដ្ឋបាល (ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ) ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចុះលេខចូល។
បើឯកសារស្នើសុំត្រឹមត្រូវហើយ បញ្ជូនិងទៅការិយាល័យពិនិត្យខ្លឹមសាររូបភាព។ ករណីឯកសារ មិនិងត្រឹមត្រូវ តម្រូវឱ្យសាមីជនកែតម្រូវ
២-ការិយាល័យពិនិត្យខ្លឹមសាររូបភាព ពិនិត្យរួចរៀបចំលើកសំណើ ជូនិងទៅអនុប្រធានិងនាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុក
៣-អនុប្រធានិងនាយកដ្ឋានិងពិនិត្យ និងមានិងមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៤-ប្រធានិងនាយកដ្ឋានិងពិនិត្យចុះហត្ថលេខាលើពាក្យស្នើសុំ ដើម្បីបញ្ជូ និងឯកសារ ទៅសុំការសម្រេចពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
៥-ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៦-អគ្គនាយករង បច្ចេកទេសវប្បធម៌មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៧-អគ្គនាយកបច្ចេកទេសវប្បធម៌ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៨-អគ្គនាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ មានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៩-អនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកភាពយន្ត ពិនិត្យ និងចុះហត្ថលេខាលើ ទិដ្ឋាការបញ្ចាំងភាពយន្ត ការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃនាយកដ្ឋានភាពយន្តអញ្ជើញម្ចាស់មក បង់ប្រាក់
និងទទួលទិដ្ឋាការបញ្ចាំងភាពយន្ត។

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

•    នាយកដ្ឋានសិល្បភាពយន្ត និងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌

- អាសយដ្ឋាន ៖ អគារលេខ៧០ ផ្លូវ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
- ទូរស័ព្ទ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ២១១ ០០៤
- ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ៖ ០២៣ ២១៥ ៤៦៩
- អីុម៉ែល ៖ info@cambodiafilm.gov.kh
- គេហទំព័រ ៖ www.cambodiafilm.gov.kh


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់