ការលក់សំបុត្រចូលទស្សនាសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា


គោលបំណង៖

ផ្សព្វផ្សាយអំពីមរតកសម្បត្តិវប្បធម៌ កេរដំណែលពីដូនិងតាដល់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ


មូលដ្ឋានគតិយុត្ត៖

មើលលម្អិត

•    សារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខ១៤ ណរណនិង ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការពង្រឹង និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងសភាពការណ៍ថ្មី
•    បទបញ្ជាលេខ០៤បបចុះថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៦ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
•    ប្រកាសរួម លេខ៦៥៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មើលលម្អិត

ប្រជាជនខ្មែរ សិស្ស និស្សិត កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងភ្ញៀវបរទេស


ស្តង់ដារសេវា៖

•    រយៈពេល ៖ ទទួលសេវាភ្លាមៗ រាល់ថ្ងៃធ្វើការពីម៉ោង ៨ ៖ ០០ដល់ម៉ោង ១៧ ៖ ០០
•    សុពលភាព៖ ០១ថ្ងៃ
•    កម្រៃសេវា ៖ ចែកចេញជាពីរ
- តម្លៃសំបុត្រជនជាតិខ្មែរអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ឥតគិតថ្លៃ
- តម្លៃសំបុត្រជនជាតិខ្មែរអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ ៥០០ រៀល
- តម្លៃសំបុត្រជនជាតិបរទេសអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ០៥ដុល្លារអាមេរិក
- តម្លៃសំបុត្រជនជាតិបរទេសអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ១០ដុល្លារអាមេរិក


តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ


នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន ២ដំណាក់កាល៖
១-ចូលទិញសំបុត្រនៅក្លែងលក់សំបុត្រ
២-យកសំបុត្រទៅឱ្យមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យសំបុត្រត្រឹមត្រូវអាចចូលទស្សនា

បង្ហាញនីតិវិធី


ក្រសួង / ស្ថាប័នផ្ដល់សេវា៖

ក្រសួង វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

នាយកដ្ឋានសារមន្ទីរ

- អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវព្រះអង្គអេង (លេខ១៣), ស/កជ័យជម្នៈ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
- ទូរស័ព្ទ-ទូរសារ ៖ (៨៥៥)-០២៣-២១១៧៥៣
- អីុម៉ែល ៖ museum_cam@camnet.com.kh


យោបល់៖

•    ដើម្បីការធានាការផ្តល់សេវា និង ការធ្វើអាជិវកម្មត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់
•    ការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នរដ្ឋលើម្ចាស់សិទ្ធិនៃស្នាដៃ
•    កាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកបង្កើតស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈ តូរ្យតន្រ្តីថ្មីៗ
•    ប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសចូលរួមការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធចូលរួមបង្កើតគំនិតថ្មីៗ


វាយតម្លៃ៖មតិយោបល់